Μπάκας Δημήτριος

Αντιστράτηγος ε.α

Επίτιμος Διοικητής ΣΔΑ

Μπάκας Δημήτριος
Τίτλος
Περιγραφή
Εικόνα
Η πολιτική ως αρετή
Πολιτική και ηθικό φρόνημα
Η Πολιτική ως Τέχνη
Η πολιτική ως αξία
Το «νόμιμο», το «ηθικό» και η προαίρεση
Η δικαιοσύνη ως αξία και αρετή
Η αγνότητα ως αρετή
Το θρησκεύεσθαι ως αξία
Το θάρρος ως αξία και αρετή
Ενσυνείδητη δημοκρατική ευθύνη ως αρετή
Το ιδεώδες της αυτονομίας
Άνοιξη εποχή του κάλλους και της ζωής
Επέτειος διακοσίων ετών από το 1821 - «Βιογραφικό ολόγραμμα του γένους των Ελλήνων»
Ο διάλογος, ως αξία και αρετή
Παιδεία ευθύνης και ελευθερίας
Συζήτηση και δημιουργικός διάλογος
Η πιο βαθιά κρίση της ελευθερίας μας
Κατανόηση και αλληλοκατανόηση (μέρος β΄)
Κατανόηση και αλληλοκατανόηση (μέρος α΄)
Η παιδεία ως δύναμη του μέλλοντος
Συνυπάρχειν και συνανήκειν
Το φρόνημα ως αρετή
Απλά συμπεράσματα για αφετηρία βελτιοδοξίας
Είναι απαραίτητες οι αρετές στην εποχή μας;
Βελτιοδοξία, το μήνυμα Πρωτοχρονιάς
Ανθρώπινη αγάπη, το μήνυμα των Χριστουγέννων
Ένα συνοπτικό βασικό συμπέρασμα
Αξίες και αρετές στη σύγχρονη κοινωνία
Το ωραιότερο νόημα της ζωής