Κωνσταντινίδης Κων/νος

Υποστράτηγος ε.α

Κωνσταντινίδης Κων/νος