Εσπερίδα ΚΙΒΩΤΟΥ & ΠΟΣ, 22/11/2017,
Αίθουσα Συλλόγου των Αθηναίων