Γενική Συνέλευση ΚΙΒΩΤΟΥ,
06/03/2019, Αίθουσα Συλλόγου των Αθηναίων