Εκδήλωση ΚΙΒΩΤΟΥ με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
25/04/2018, Αίθουσα Συλλόγου των Αθηναίων
"Η μητρική μας γλώσσα στην καθημερινή της χρήση"