Σπυρόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

© 1η έκδοση - Φεβρουάριος 2017 - Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων

© 2η έκδοση - Σεπτέμβριος 2018 - Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων

© 3η έκδοση - Δεκέμβριος 2020 - Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων

Κορυφή Σελίδας