Μαυροδόπουλος Παντελής

Αντιστράτηγος ε.α

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. & Επίτιμος Διευθυντής ΔΠΒ/ΓΕΣ

Μαυροδόπουλος Παντελής