Ανδριώτης Αργύριος

Ταξίαρχος ε.α

Ανδριώτης Αργύριος
Τίτλος
Περιγραφή
Εικόνα
Η σφαγή της Χίου 30/03/1822