Ανδριώτης Αργύριος

Ταξίαρχος

Ανδριώτης Αργύριος
Τίτλος
Περιγραφή
Εικόνα
Η σφαγή της Χίου 30/03/1822