Καραφωτιάς Παναγιώτης

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

πρώην Επικεφαλής Γραφείου ΟΗΕ στην Ελλάδα, Κύπρο & Ισραήλ

Καραφωτιάς Παναγιώτης