Δημήτριος Μπάκας
Αντιστράτηγος ε.α. - Επίτιμος Διοικητής ΣΔΑ